ARTRI – Observațiile IRU asupra propunerilor Comisiei Europene de introducere în activitățile de control a aspectelor referitoare la detașare

Propunerea Comisiei Europene de completare a prevederilor Directivei 22/2006, ce se referă la activitățile de control din transportul rutier, conține o extindere a scopului directivei la aspecte de timp de conducere sau detașarea angajaților. În principiu, IRU este de acord cu întărirea sau extinderea cooperării dintre statele UE în ce privește aspecte referitoare la timpi de conducere dar este prematur ca problemele legate de detașare să fie incluse.

Una din problemele care afectează chiar și includerea timpilor de conducere în activitățile de control este stabilirea unui barem minim de control. Aceste prevederi ce stabilesc un număr minim de controale ar putea duce la perturbări în activitatea transportatorilor corecți, doar pentru realizarea normelor stabilite. Ar fi mult mai eficient dacă aceste controale se vor direcționa spre transportatorii care sunt înregistrați cu recidive.

Controalele asupra timpilor de conducere și asupra problemelor de muncă trebuie lăsate pentru echipe specializate care să le facă la sediul transportatorului, pe baza programului stabilit sau pe baza unor informații preliminare de la echipele din trafic.

Noile prevederi stabilesc condiții mai strânse pentru cooperarea dintre state. Termenul de cooperare obligatorie este introdus, sunt stabilite termene limită de până la 25 de zile, cu termene de 3 zile pentru consultarea urgentă a registrelor naționale. Aceste prevederi, deși trebuie privite cu prudență, pot aduce eficiență în activitatea de evaluare comună a riscurilor.

Sistemul de rating al riscului transportatorilor se extinde și asupra timpilor de conducere. Se va baza pe elemente similare de număr al abaterilor, severitate, frecvență. Se urmărește integrarea cu tahografele inteligente.

Sunt exprimate și unele rezerve în ce privește conduita unitară a statelor, aprecierea unitară a abaterilor și, mai ales, procedurile de contestare și apel împotriva deciziilor. Diferențele posibile în acest proces ar putea conduce la distorsiuni ale competiției.

Un aspect particular care trebuie clarificat este cel referitor la înregistrarea în tahograf a altor activități. Odată cu schimbările din perioadele de odihnă normală de la sfârșitul săptămânii, șoferii vor putea să le introducă manual în tahograf dar activitatea trebuie evaluată corect, pentru a nu deveni o povară excesivă. Inspectorii de trafic și cei care merg la sediul transportatorilor vor trebui să fie instruiți pentru a face corespondența între perioadele de odihnă și golurile aferente din înregistrări. Trebuie să fie sarcina celor care controlează ca eventualele cazuri de neconformitate să fie demonstrate și sancționate.

Problemele legate de detașarea angajaților de la nivel european sunt extinse și la sectorul transporturilor. Problemele legate de detașare sunt cunoscute mai mult prin concluziile din aplicarea normelor naționale germane sau franceze. Aspectele detașării sunt, însă, mai complexe de atât. A fost propusă o perioadă de 3 zile de derogare de la obligativitatea aplicării normelor de detașare. Pentru o corectă evaluare, să menționăm că ARTRI a apreciat că ditectiva detașării nu trebuie aplicată la transport dar, pentru a contribui la un proces echitabil, a susținut varianta de 9 zile de derogare. O perioadă de 9 zile petrecută, cumulat într-o lună, pe teritoriul unui stat membru nu este o situație exagerată, ci una care poate fi întâlnită regulat. Chiar dacă se exceptează pentru perioada de derogare obligativitatea de plată a salariului minim sau acordarea concediului, alte elemente se aplică din prima zi: aspecte de sănătate a muncii, securitate, igienă. De reamintit că perioadele mai scurte de 6 ore contează ca o jumătate de zi iar cele de peste 6 ore se înregistrează ca o zi întreagă. Sunt incluse în calcul perioadele de pauză, odihnă sau punere la dispoziție.

Trebuie reamintite obligațiile administrative: preînregistrarea pentru perioade de până la 6 luni, păstrarea înregistrărilor de tahograf, prezența contractului de muncă la șofer și documente salariale de pe ultimele 2 luni. Comisia europeană are obligația de a realiza un raport de evaluare a implementării măsurilor la 3 ani de la implementarea estimată pentru 2024. Cu referire directă la unele elemente administrative, derogările acordate trebuie să se refere la ansamblul prevederilor evocate mai sus. Concluziile rezultate din aplicarea prevederilor naționale din Germania, Franța, Austria și alte state conduc la poveri administrative considerabile, cu sancțiuni foarte mari pentru ceea ce ar putea fi scăpări inerente din activitatea administrativă a transportatorului. Este discutabil și faptul că sunt analizate documente complexe la verificările de trafic, la care prioritară este securitatea rutieră. Timpii de imobilizare la control vor crește considerabil.

IRU solicită un punct unic de trimitere a declarațiilor necesare. Sistemul de control trebuie să se bazeze pe ambele variante: în trafic și la sediul transportatorului. Dacă o verificare de trafic sesizează un risc de abateri de la prevederile de detașare, autoritățile ar trebui să colaboreze iar transportatorul să fie verificat la sediu. Pentru toate situațiile trebuie prevăzut un termen de 14 zile în care transportatorul să poată prezenta unele documente necesare pentru evaluarea de la control.

Observațiile administrative sunt făcute în sprijinul procesului de consultare dar accentul este pus pe efectele nocive asupra transportului rutier. Calculul costurilor devine un proces prea impredictibil, statutul de șofer independent (justificat sau formal) va prolifera, piața se va fragmenta, transportul de persoane este perturbat și rămân multe semne de incertitudine. Poziția ARTRI și a IRU este că directiva detașării nu se potrivește sectorului transport rutier și sunt menținute pozițiile avute anterior în acest dosar.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Privacy Policy Settings