Uniunea Europeana introduce declarațiile vamale 100% electronice pana in anul 2020

Noul Cod Vamal al Uniunii Europene introduce statutul de Operator Economic Autorizat, pentru a consolida securitatea deplasării de mărfuri în regiune. De asemenea, urmărește și un alt scop: trecerea de la declarațiile pe hârtie la declarațiile complet electronice, până în anul 2020.

Imaginea ofițerului vamal cu un teanc de formulare în mână, direcționând colete și ștampilând manual cererile, este acum de domeniul trecutului. Prin noul Cod Vamal Comunitar (UCC – Union Customs Code), care a intrat în vigoare la data de 1 mai 2016, Uniunea Europeană întreprinde reforme profunde pentru a facilita comerțul cu restul mapamondului. „Înlocuirea legislației învechite și procedurale, datând din 1992, a devenit necesară, ” remarcă Ives Taelman, Director Activități Vamale și Fiscale GEFCO.

Siguranță sporită și securitate prin statutul de Operator Economic Autorizat

Noul cod UE accentuează securitatea deplasării mărfurilor prin introducerea statutului de Operator Economic Autorizat (AEO – Authorized Economic Operator). De la momentul atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001, securitatea a devenit o preocupare majoră pentru Organizația Mondială a Vămilor, care a implementat în 2005 standardul SAFE, pentru a preveni actele teroriste care ar putea profita de rutele comerciale internaționale tradiționale. În scopul sporirii eficienței, standardele SAFE au condus la crearea statutului de Operator Economic Autorizat (AEO) în anul 2008. Cu toate acestea, avantajele  aduse companiilor industriale și operatorilor au rămas neclare.

Prin noul Cod Vamal, Uniunea Europeană a făcut ca statutul AEO să fie necesar pentru extinderea internațională. Posesorii autorizați beneficiază de numeroase prevederi care le facilitează procedurile vamale și le permit dobândirea accelerată a autorizație, reduc garanția multilaterală care acoperă dările vamale, primesc notificări ale verificărilor vamale asupra mărfii și își pot alege postul vamal pentru efectuarea acestor verificări. “Pentru a primi statutul de AEO, noile criterii de certificare vor înăspri cerințele: agenții de implementare trebuie să își demonstreze aptitudinile și experiența”, explică Ives Taelman. În schimbul avantajelor oferite de statutul său, operatorul economic autorizat trebuie să furnizeze mai multe informații în fiecare etapă a procesului logistic. Acest lucru face posibilă îmbunătățirea urmăririi mărfurilor, în special în transportul aerian și naval.

Sfârșitul epocii formularelor pe suport de hârtie

A doua schimbare majoră se referă la introducerea declarațiilor vamale 100% electronice, începând cu data de 31 Decembrie 2020. Vămile Europene intenționează să faciliteze deplasarea de mărfuri și, totodată, să stimuleze creșterea în cadrul uniunii. De asemenea, vămile doresc să îmbunătățească urmărirea mărfurilor. „Scopul este ca toate statele membre să aibă acces la aceleași informații prin intermediul unui sistem conectat și centralizat, care permite vizibilitatea perfectă, în timp real, a mărfurilor care intră și ies din Europa” a spus Thomas Marin, Analist Vamal și Fiscal GEFCO.

Autorizație vamală centralizată

Noul Cod Vamal Comunitar reprezintă o inovație prin introducerea unui nou principiu: separarea fluxurilor de declarații de import și export de fluxurile fizice de mărfuri, până în anul 2020. Până acum, procedurile vamale trebuiau să se desfășoare la locul de sosire a mărfii, ceea ce forța agenții autorizați, ca  GEFCO să acopere un teritoriu cât mai mare, pentru a răspunde nevoilor clienților industriali. „Prin vămuirea centralizată, devine posibilă prezentarea tuturor fluxurilor de documente la un singur birou vamal, care va controla declarațiile electronice, indiferent de locul geografic unde se află marfa,” explică Thomas Marin.

2020, anul schimbărilor importante

„Unii clienți doresc să beneficieze deja de inovațiile aduse de Codul Vamal European, dar acest lucru nu este încă posibil,” explică Thomas Marin, Analist Vamal și Fiscal GEFCO. „Legislația care a intrat în vigoare la data de 1 Mai 2016 trebuie să fie introdusă și în legea națională a fiecărei țări, proces ce se află în prezent în desfășurare.” Data limită este 31 decembrie 2020. Până la această dată, schimbul de informații și metodele de depozitare trebuie să fie operaționale între administrațiile vamale, operatori și Comisia Europeană.

Ives Taelman, Director Activități Vamale și Fiscale la GEFCO

  • Care este impactul acestei reforme asupra echipelor GEFCO?

gefcoPrin facilitarea procedurilor, această reformă ne va permite să ne diferențiem din punct de vedere al expertizei oferite. Într-adevăr, partenerii industriali au nevoie de ingineria noastră pentru a reorganiza și optimiza operațiunile lor globale. Cunoașterea detaliată a mecanismelor vamale este, mai mult decât oricând,  în centrul activităților unui specialist global în logistică, precum GEFCO, cât și managementul operațiunilor fizice.

  • Puteți oferi un exemplu?

Un exemplu este impactul trecerii la schimbul complet electronic de documente cu administrațiile vamale, până în 2020. Chiar dacă autorizația vamală electronică este deja utilizată la scară largă în anumite țări din UE, noi pregătim pe deplin sistemele operaționale și de autorizare vamală, nu numai pentru a se adapta la această dezvoltare, dar și pentru a valorifica pe deplin acest potențial.

EXPERTIZA GEFCO: Reprezentare vamală și fiscală

GEFCO este expert în orice aspect al ingineriei vamale. Grupul gestionează toate formalitățile – declarații și proceduri vamale. Optimizarea operațiunilor este prin urmare asigurată prin reducerea de costuri (vamale și taxe) și securizarea lor prin controlul cerințelor legale.

În​ domeniul reprezentării fiscale, GEFCO gestionează toate obligațiile clienților săi de raportare a TVA-ului, în special în țările în care nu au sedii și în care desfășoară tranzacții supuse impunerii de TVA extern. Aceste obligații pot include analiză contabilă și fiscală, înregistrarea TVA-ului și recuperarea de TVA, ținerea de registre și de asemenea controlul facturării sau al declarațiilor fiscale și bilanțurile statistice.

 

Expertiza vamală GEFCO și reprezentarea fiscală se bazează pe următorii trei piloni:

 

Robustețe: Puterea rețelei GEFCO provine din acoperirea globală a 150 de țări (inclusiv subsidiare și parteneri). Prin expertiza sa extinsă la scară largă și prin competențele echipei sale, grupul oferă clienților săi o soluție completă pentru a sprijini tranziția acestora către internaționalizare.

 

Performanță: În numele clienților săi, GEFCO gestionează procesele vamale și de reprezentarea fiscală de la începutul până la sfârșitul lanțului de furnizare. Acest serviciu, care este perfect integrat în serviciile de logistică furnizate de  GEFCO, este conceput ca o soluție unică, dedicată și personalizată pentru fiecare client.

 

Excelență: GEFCO a fost acreditat drept Comisionar Vamal în Franța încă din anul 1971 și își certifică subsidiarele ca Operatori Economici Autorizați (OEA) din noiembrie 2010. Această certificare recunoscută în plan internațional este o garanție a calității și permite simplificarea procedurilor și autorizațiilor vamale. Numărul controalelor vamale fizice este de asemenea redus, evitându-se astfel încetinirea fluxurilor. Pe de altă parte, GEFCO are competențe unice în domeniul TVA-ului internațional din anul 1994, precum și o deplină cunoaștere a proceselor și reglementărilor vamale și fiscale europene. Monitorizarea regulată și personalizată a textelor legislative și de reglementare permite ofițerilor vamali GEFCO urmărirea celor mai recente evoluții cu privire la taxele vamale. În plus, transparența și colaborarea deplină cu diferiții actori implicați în operațiuni este garantată.

Cursurile de formare sunt de asemenea furnizate pentru echipe, inclusiv cursuri specifice, în funcție de necesitățile angajaților. Aceste traininguri consolidează expertiza în domenii specializate, cum ar fi evaluarea vamală, originea preferențială a mărfurilor sau procedurile vamale.

 

Inginerie vamală și fiscală în 4 pași

 

Auditul operațiunilor vamale și TVA: organizarea fluxurilor fizice și electronice, identificarea defectelor;

Intervenție propusă: soluții adaptate dorinței companiilor de a se îndrepta spre „risc fiscal și vamal zero” și de a beneficia de posibilitățile de optimizare;

Utilizarea de instrumente și procese: fie prin suportul pentru schimbarea managementului clientului, fie prin desfășurarea de operațiuni vamale și de asemenea de declarații fiscale și statistice în mod direct;

Monitorizarea performanței și îmbunătățire continuă.

 

Valoarea adăugată GEFCO

În calitate de specialist în logistică, GEFCO este singurul operator în măsură să asigure întregul proces de inginerie vamală și de reprezentare fiscală pentru clienții săi. Această expertiză, care este complementară serviciilor de transport de mărfuri, creează valoare pentru industrie și îi crește competitivitatea, gestionează optimizarea fiscală, economisirea de timp și administrarea de tranzacții TVA atât pentru import cât și pentru export. Astfel, clienții GEFCO se pot concentra pe business-ul lor de bază.

Mai mult decât atât, în calitate de proprietar al proiectului, GEFCO coordonează implicarea diferitelor părți, astfel încât clientul beneficiază de un singur punct de contact. Acest lucru înseamnă că echipele GEFCO din întreaga lume, experții în logistică, partenerii și vămile și administrațiile financiare colaborează într-un mod transparent.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Privacy Policy Settings