UNTRR a realizat o analiză asupra rapoartelor adoptate de Parlamentul European

Analiză UNTRR privind rapoartele adoptate de PE în data de 04.04.2019 (prima lectură) – detașarea lucrătorilor în transportul rutier, accesul la profesie și la piața transportului rutier de mărfuri, timpii de conducere și de odihnă și tahograful inteligent.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a realizat o analiză asupra rapoartelor adoptate de Parlamentul European (PE), privind detașarea lucrătorilor în transportul rutier, accesul la profesie și la piața transportului rutier de mărfuri și timpii de conducere și odihnă.

În data de 04.04.2019, Parlamentul European (PE) a adoptat rapoartele la prima lectură privind propunerile Comisiei Europene care introduc o lex specialis pentru aplicarea normelor privind detașarea lucrătorilor în transporturile rutiere și modificarea regulilor privind accesul la profesie și accesul pe piața transportului rutier de mărfuri. Toate rapoartele au fost adoptate cu majoritate largă de voturi.

Lex specialis privind detașarea lucrătorilor în transportul rutier:

Principalele amendamente adoptate prevăd următoarele dispoziții:

Transportul bilateral și tranzitul sunt exceptate de la normele privind detașarea lucrătorilor.

În timpul unui transport bilateral de la statul membru de reședință, este permisă o operațiune de cross-trade. În cazul în care se referă la un transport tur-retur, este permisă o operațiune de cross-trade în timpul transportului spre destinație și una în timpul transportului spre țara de origine. Aceste operațiuni de cross-trade vor fi, de asemenea, exceptate de la regulile privind detașarea lucrătorilor. De la intrarea în vigoare a celei de-a doua generații a tahografelor inteligente, numai companiile care operează vehicule echipate cu astfel de tahografe vor putea beneficia de aceste derogări.

Prima și ultima etapă ale unei operațiuni de transport combinat vor fi, de asemenea, exceptate de la normele privind detașarea lucrătorilor, cu condiția ca acestea să respecte definiția transporturilor bilaterale.

Operatorii de transport stabiliți în țări terțe nu ar trebui să beneficieze de avantaje față de operatorii stabiliți într-un stat membru al UE.

Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a include dispoziții privind aplicarea normelor de detașarea lucrătorilor în acordurile lor bilaterale privind transportul rutier.

Statele membre ar trebui să furnizeze informații transparente privind condițiile de angajare pe teritoriul lor, inclusiv remunerația. Operatorii de transport nu pot fi sancționați dacă nu sunt furnizate astfel de informații.

Statele membre sunt obligate să utilizeze norme și proceduri specifice pentru a pune în aplicare regulile privind detașarea lucrătorilor în transportul rutier. Accentul va fi pe punerea în aplicare/controlul la sediul companiei; va fi stabilit un formular electronic pentru pre-declarație; schimbul de informații între statele membre se va realiza prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI).

Descarca GRATUIT aplicatia e-camion.ro

Accesul la profesie și la piața transportului rutier de mărfuri:

Principalele amendamente adoptate prevăd următoarele dispoziții:

Utilizarea vehiculelor cu o capacitate între 2,4 și 3,5 tone pentru transportul internațional în cont propriu este inclusă în sfera de aplicare a regulilor privind accesul la profesie și la piața transportului rutier de mărfuri.

Întoarcerea obligatorie a vehiculului în țara de stabilire a societății cel puțin o dată la patru săptămâni este inclusă în cadrul regulilor.

Numai vehiculele echipate cu un tahograf inteligent vor putea să efectueze transporturi internaționale.

Cabotajulnelimitat va fi permis pentru o perioadă de trei zile într-un stat membru gazdă. Ulterior, nu va mai fi permis un alt cabotaj decât după  ”o perioadă de așteptare” în țara de stabilire (60 de ore) și după o operațiune de transport internațional din țara de stabilire a firmei, pentru a se evita practicarea ”cabotajului sistematic”. Aceleași condiții se vor aplica și în cazul primei și ultimei porțiuni domestice a unei operațiuni de transport combinat.

Reguli privind responsabilitatea comună se vor aplica atât clienților, cât și intermediarilor.

Regulile privind controlul operațiunilor de cabotaj ar trebui să fie integrate pe deplin în politica generală de control a statelor membre. Atunci când sunt efectuate controale în alte scopuri, precum controale pentru respectarea timpilor de conducere și de odihnă, trebuie să se efectueze și controale privind respectarea regulilor privind cabotajul.

Pașii următori și apreciere preliminară:

Pot demara negocierile în trialog dintre Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliu pentru aprobarea Pachetului Mobilitate 1.

După începerea trialogurilor, nu există nicio certitudine că va exista un acord între cele trei instituții înainte de sfârșitul lunii aprilie 2019. Totul va depinde de cât de diferite suntpozițiile instituțiilor în cauză. O examinare preliminară arată că există asemănări între pozițiile Consiliului și PE. Dar există și unele diferențe semnificative și sensibile. Etapa de trialog nu va fi ușoară.

Dacă nu se va ajunge la un acord între cele trei instituții înainte de sfârșitul lunii aprilie 2019, rapoartele PE vor servi în continuare drept bază pentru poziția de negociere a PE în următoarea legislatură, atunci când trialogul se va relua.

Plenul Parlamentului European a adoptat raportul privind timpii de conducere și de odihnă. Vă prezentăm alăturat o analiză sintetică cu privire la principalele aspecte adoptate în ședința plenară a Parlamentului European din 04.04.2019, cu privire la regulile referitoare la timpii de conducere și de odihnă (amendamentele 346 la 422).

Descarca GRATUIT aplicatia e-camion.ro

1. Perioada de referință de 4 săptămâni sau de 2 săptămâni

a) Abordarea generală a Consiliului:

Posibilitatea de a efectua două repausuri săptămânale reduse într-o perioadă de 4 săptămâni, iar compensarea să se efectueze înainte de sfârșitul celei de-a treia săptămâni, pentru transportul internațional.

Posibilitatea de a efectua două repausuri săptămânale reduse consecutive, caz în care compensarea  trebuie să fie atașată perioadei de repaus săptămânal normale care urmează după utilizarea celor două repausuri reduse consecutive.

Statele membre au dreptul să introducă o perioadă de referință de 2 săptămâni pentru transporturile exclusiv naționale (regulile actuale).

b) Prima lectură din Parlamentul European

Parlamentul a favorizat (amendamentul 379) menținerea regulilor actuale (perioada de referință de două săptămâni, cu două perioade de repaus săptămânal normale  sau o perioadă de repaus săptămânal normală și o perioadă de repaus săptămânal redusă)

2. Posibilitatea ca șoferii să se întoarcă acasă în fiecare perioadă de 4 săptămâni

a) Abordarea generală a Consiliului

Întoarcerea la „unul dintre centrele operaționale din statul membru de stabilire al angajatorului sau la locul de reședință al șoferului” în fiecare perioadă de patru săptămâni consecutive, rămâne o alegere a șoferului („șoferul are posibilitatea de a alege acest lucru”).

b) Prima lectură a Parlamentului European

Obligația firmei de transport (amendamentele 384 și 385) de a organiza activitatea șoferilor astfel încât aceștia să poată să își efectueze perioada de repaus săptămânal normală sau o perioadă mai lungă la domiciliul sau într-un alt loc la alegerea șoferului, înainte de sfârșitul fiecărei perioade de patru săptămâni consecutive.

„Domiciliu” este definit (amendamentul 377) ca ” rezidența înregistrată a conducătorului auto într-un stat membru”.

3. Efectuarea perioadei de repaus săptămânal normală în cabina autovehiculului

a) Abordarea generală a Consiliului

Doar perioadele de repaus săptămânal reduse și perioadele zilnice de odihnă sunt permise să se efectueze în cabina autovehiculului, dacă sunt disponibile facilități adecvate de dormit (fără obligația de a se efectua într-o zonă de parcare sigură și securizată certificată pentru camioane). Este strict interzisă efectuarea perioadei de repaus săptămânal normale în cabina autovehiculului (fără excepții, hotărârea CEJ este codificată). Operatorii de transport trebuie să acopere cheltuielile de cazare ale șoferului în afara vehiculului. Nu mai există anexe cu privire la standardele care să fie aplicate cabinei și zonelor de parcare a camioanelor, pentru ca acestea din urmă să se califice drept „zone de parcare sigure și securizate pentru camioane”.

b) Prima lectură a Parlamentului European

Nu se poate efectua perioada de repaus săptămânal normală în cabina autovehiculului (amendamentul 382). Trebuie să se efectueze ” într-un spațiu de cazare de calitate și adaptat atât pentru bărbați, cât și pentru femei, în afara cabinei, cu spații de dormit și instalații sanitare adecvate”. Nicio schimbare pentru efectuarea perioadei de repaus săptămânal reduse.

Pe de altă parte, poziția Parlamentului privind zonele de parcare dedicate este extrem de puternică și preia toate propunerile anterioare făcute de raportorul Wim van de Camp, inclusiv anexa, cu standardele care se aplică acestor parcări.

4. Atașarea compensării pentru odihna săptămânală redusă numai la odihna săptămânală normală

a) Abordarea generală a Consiliului

Din abordarea generală a Consiliului nu este clar dacă rămâne obligația propusă de Comisie, respectiv compensația pentru perioada de repaus săptămânal redusă să fie atașată exclusiv unei perioade de repaus săptămânal normală, în special în cazul menținerii situației actuale numai pentru transportul intern. Totuși, așa se va întâmpla în practică, atunci când se utilizează posibilitatea efectuării, consecutiv, a două repausuri săptămânale reduse, atâta timp cât compensația va trebui să fie atașată la perioada de repaus săptămânal normală.

b) Prima lectură a Parlamentului European

Parlamentul (amendamentul 381) susține propunerea Comisiei, solicitând ca întotdeauna să se compenseze perioada de repaus săptămânal redusă împreună cu o perioadă de repaus săptămânal normală.

5. Păstrarea foilor de înregistrare la bordul autovehiculelor pentru 56 de zile

a) Abordarea generală a Consiliului

Consiliul a menținut această dispoziție (56 de zile), în ciuda faptului că motivele acesteia (posibilitatea de a controla unele variante anterioare de detașare/cabotaj) nu au fost reținute în abordarea generală a Consiliului.

b) Prima lectură a Parlamentului European

Parlamentul susține, de asemenea, (amendamentele 420, 421, 422) dispoziția de a păstra foile de înregistrare la bordul autovehiculului timp de 56 de zile.

6. Utilizarea tahografelor inteligente

a) Abordarea generală a Consiliului

Tahografele inteligente vor deveni obligatorii pentru toate transporturile internaționale la sfârșitul lui 2024 (însă o întârziere de un an a fost deja acumulată în discutarea MP1). Se solicită Comisiei să pregătească actul de punere în aplicare (printr-o decizie în comitologie) pentru tahograful inteligent 2 (cu înregistrarea automată a trecerii frontierei) la un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Prin urmare, se preconizează că actul de punere în aplicare a tahografului inteligent 2 va intra în vigoare în iunie 2022 (= toate vehiculele noi să fie echipate cu tahograf inteligent 2 după această dată; cu întârzierea acumulată, probabil că această dată va trebui să fie amânată cu un an).

Tahograful inteligent 2 trebuie, de asemenea, să aibă o funcție suplimentară, și anume să înregistreze de fiecare dată când vehiculul efectuează încărcarea sau descărcarea (discutabilă din punct de vedere tehnic, dar a fost solicitată și de Parlament). Este adăugată o opțiune suplimentară la lista elementelor care urmează să fie descărcate în mod automat de ofițerii de control de pe șosea, și anume „depășirea timpului de conducere și de odihnă”.

b)  Prima lectură a Parlamentului European

Parlamentul a menținut propunerea inițială „van de Camp” (amendamentele 403, 404, 405), care diferă ușor de abordarea Consiliului, respectiv introducerea în etape; și se pare că și Comisia Europeană favorizează o abordare etapizată pas cu pas pentru introducerea tahografului inteligent, după cum urmează:

3 ani de la data intrării în vigoare a regulamentului de modificare, toate vehiculele (în trafic internațional)  echipate cu un tahograf analog și versiunile 1 și 2 ale tahografului digital (Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului, aplicabilă până la 30 septembrie 2011 și începând cu 1 octombrie 2011) trebuie să fie echipate cu un tahograf inteligent

4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare, pentru versiunea 3 a tahografului digital (Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului, aplicabilă începând cu 1 octombrie 2012) sunt dotate cu un tahograf inteligent

5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare, pentru tahograful inteligent de primă generație ( Anexa IC la Regulamentul (UE) de punere în aplicare al Comisiei nr. 2016/799) sunt dotate cu un tahograf inteligent.

Cronologic, abordarea privind versiunea 2 a tahografului inteligent pare destul de similară cu cea adoptată de Consiliu.

7. Înregistrarea manuală a trecerii frontierei

a)  Abordarea generală a Consiliului

Să fie efectuată la cea mai apropiată oprire sau după trecerea frontierei.

b)   Prima lectură a Parlamentului European

Să fie efectuată (am. 417) “ la primul loc de oprire posibil și disponibil” după trecerea frontierei.

8.   Alte amendamente foarte relevante

Am. 373 (includerea vehiculelor de transport rutier de marfă peste 2.5 tone); am. 387+400 (Zone de Parcare Dedicate); am. 389 (posibilitatea de a extinde derogarea “feribot/tren” la repausul săptămânal normal atunci când călătoria durează timp de 12 ore sau mai mult ); am. 391 (posibilitatea de a conduce mai mult cu 2 ore pentru a ajunge la  centrul operațional al angajatorului; Art. 12); am. 397 (Comisia să evalueze și să raporteze referitor la utilizarea sistemelor de conducere autonomă);

Descarca GRATUIT aplicatia e-camion.ro

Text amendamente adoptate de PE în 04.04.2019 – Pachetul Mobilitate 1, în limba română

Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier – Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 – detalii aici

Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor  – Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 – detalii aici

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 – detalii aici

SURSA: UNTRR.RO
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Privacy Policy Settings